Daiva Vasiljevienė

daiva vasiljeviene

LEKTORĖ

Lektorė turi illgametės patirties dirbdama su įvairiomis amžiaus grupėmis, o šiuo metu ugdo  3 metų amžiaus vaikus. Turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, yra sukaupusi ilgametį 35 metų pedagoginės patirties darbo stažą. Rengia kvalifikacijos kėlimo programas. Veda  seminarus, nuotolinius mokymus, kūrybinius užsiėmimus, paskaitas, taip pat - mokymus neformaliam suaugusių švietimui.  Portale www.ikimokyklinis.lt  publikuoja straipsnius.  Mokytojų grupės,  Facebook paskyros ,,Idėjų bankas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams“ įkūrėja, teikia metodinę medžiagą, konsultuoja mokytojus,  dalinasi idėjomis, yra grupės moderatorė. Teikia metodinę pagalbą kolegoms: pristato metodinių priemonių parodas, dalinasi  gerąją darbo patirtimi, konsultuoja, padeda  pasiruošti renginiams, veikloms, dalinasi priemonėmis.
 Sukaupusi padėkų už ugdytinių ruošimą ir dalyvavimą respublikiniuose   konkursuose. Įtraukia ugdytinius į žaidimų, priemonių gamybą. Lektorei svarbi vaiko dabartis - jo pasiekimai, emocinė, psichinė, fizinė sveikata,  gebėjimai prisitaikyti ir jaustis gerai bet kurioje aplinkoje, būti saugiam, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, veikti laisvai ir kūrybiškai, norėti žaisti, mokytis ir siekti savo svajonių bei tikslų. Švietimo pagalbos tarnybos apdovanota  padėkos raštu ,,Už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą, kūrybinių idėjų  skleidimą įstaigos bendruomenėje ir už jos ribų“.
 

Pranešėjo mokymai