Ivona Soroko

ivona soroko

Lektorė šiuo metu kelia savo kompetencijas studijuodama specialiąją pedagogiką ir logopediją Vilniaus universiteto Švietimo akademijoje. Mokytoja-praktikė yra ir projekto „Auklėtojos šiuolaikiškai“ bendrakūrėja. Vienas iš didesnių skaitytų pranešimų – 2020 m. spalio mėn. vykusioje Pedagogas.lt konferencijoje „Darželis šiandien: iššūkiai ir sprendimai“ – Geroji patirtis: įdomūs ugdymo projektai darželio aplinkoje; ugdomųjų aplinkų kūrimas; aukštų ikimokyklinio ugdymo rezultatų kūrimas“.

Pranešėjo mokymai