Epamokos.lt - skaitmeninis ugdymo(si) turinys

Naujausi mokymai »


Akcijos »


Jau greitai mokymai »PAMOKOS UŽ VADOVĖLIO RIBŲ!

 

Mokytojai,

Su džiaugsmu pranešame, jog skaitmeninio ugdymo turinio projektas - Epamokos, yra įtrauktas į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532 

 

 

Epamokos - pasiruoškite pamokoms lengvai! 

 


Apie projektą:

Mokytojai, suprasdami Jums tenkančią didžiulę atsakomybę, o kartu ir milžinišką krūvį ruošiantis pamokoms, nepriklausomai kaip jos vyktų – klasėse ar nuotoliniu būdu, mes darome viską, ką galime, kad tą krūvį palengvintume, o kartu ir padėtume Jums pravesti įdomias, įtraukias ir įsimintinas pamokas. 

Kas yra Epamoka? Epamoka, tai už Jus paruoštas skaitmeninis ugdymo turinys, kurį galite naudoti ugdant klasėje ar nuotoliniu būdu, 5-12 klasėse. Kiekvienoje Epamokoje rasite:

1. Mokytojo-lektoriaus pasakojimą tam tikra tema. Šioje dalyje lektoriai parinkę įdomią ir įtraukią informaciją, orientuotą į Bendrąsias ugdymo programas.


2. Vieną arba dvi užduotis. Dažniausiai kūrybines!


3. Vaizdinės medžiagos gausą: nuo jos mokiniai negalės atitraukti akių, o Jums nereikės vargti ieškant vaizdo įrašų, iliustracijų ar nuotraukų!

4. Epamoka trunka apie 10 minučių, tačiau Jūs patys tampate šios pamokos moderatoriais. Epamoka yra pagaminta patogiam valdymui, todėl 10 min. bazinio Epamokos turinio gali virsti 45 min. trunkančiu ugdymo procesu!

5. Kiekvieną Epamoką kuria mokytojai-praktikai, todėl Epamokos yra profesionalios, įtraukios ir šiuolaikiškosEpamokų turinys tik gausės, tad netrukus čia išvysite ne tik muzikos, lietuvių kalbos ir istorijos Epamokas, bet ir matematikos, dailės, biologijos, fizikos, spec. poreikių ir kt. Epamokas.Tikimės, kad Epamoka taps Jūsų kasdieniu pagalbininku ugdymo procese! 

 


Jei ir Jūs norėtumėte tapti Epamokos.lt projekto dalimi - susisiekime: epamokos@pedagogas.lt.

 

Istorijos epamokos »


Lietuvių kalbos ir literatūros epamokos »


Matematikos Epamokos »


Muzikos Epamokos »


Dailės epamokos »


Dailės epamokos »