Apie mus | Epamokos.pedagogas.lt

Apie mus

Pasiruoškime įtraukioms ir šiuolaikiškoms pamokoms lengviau! 

Epamokas ruošia mokytojai praktikai, todėl Epamokos yra profesionalios ir patrauklios. Pamokos turinys skirtas mokiniui, o mokytojui ji yra papildoma ugdymo priemonė, padedanti sumažinti pasiruošimo pamokoms krūvį. Epamokos, kaip skaitmeninis turinys, pasiteisina mokantis ir klasėje ir nuotoliniu būdu.

Kiekvienoje Epamokoje rasite:

Mokytojo-lektoriaus pasakojimą tam tikra tema. Šioje dalyje pateikiama įdomi ir įtrauki informacija, atitinkanti Bendrąsias ugdymo programas. 

Vieną arba dvi užduotis. Dažniausiai kūrybines!

Vaizdinės medžiagos gausą. Mokiniams bus pateikti pavyzdžiai ir temas papildančios iliustracijos. 

Viena Epamoka trunka apie 10 minučių, tačiau jums moderuojant – būtent toks vaidmuo tenka dirbant su Epamokomis – šios 10 min. bazinio turinio gali virsti 45 min. trunkančiu ugdymo procesu!

Svarbu ir didžiuojamės. Projektas „Epamokos“ yra įtrauktas į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532.