Algirdas ir Kęstutis

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/8

00:00:47

LDK politinė padėtis iki Algirdo ir Kęstučio atėjimo į valdžią

2/8

00:01:45

Algirdo ir Kęstučio santykiai su kaimynais

3/8

00:02:30

Pirma užduotis

4/8

00:00:10

LDK teritorijos plėtra

5/8

00:00:30

Antra užduotis

6/8

00:00:18

Apibendrinimas

7/8

00:01:14

Trečia užduotis

8/8

00:00:33

Klasė: 8

Uždaviniai:

  1. nurodyti Lietuvos valstybės raidos ypatumus valdant Algirdui ir Kęstučiui;
  2. 3-4 argumentais apibūdinti LDK santykius su kaimyninėmis valstybėmis;
  3. nurodyti kaip kito LDK teritorijos ir gyventojų santykis.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su Algirdo ir Kęstučio valdymo ypatumais; apibūdins santykius su kryžiuočiais, Maskvos kunigaikštyste ir totoriais; paaiškins, kodėl Algirdas ir Kęstutis nepriėmė krikšto; kaip augo LDK teritorija, o su jos augimu, kaip keitėsi gyventojų sudėtis.

 

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui