Atrama ir judėjimas: žmogaus griaučiai | Epamokos.pedagogas.lt

Atrama ir judėjimas: žmogaus griaučiai

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/8

00:00:17

Griaučiai

2/8

00:01:42

Griaučių funkcijos

3/8

00:01:47

Griaučių sudėtis ir sandara

4/8

00:03:09

Kaulų jungtys

5/8

00:01:17

Užduotis

6/8

00:00:38

Apibendrinimas

7/8

00:00:39

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

8/8

Klasė: 9

Uždaviniai:

  1. aptarti, kokios yra griaučių funkcijos;
  2. išsiaiškinti, kurie kaulai sudaro ašinius, o kurie – galūnių kaulus;
  3. gebėti atskirti skirtingų rūšių kaulus ir trijų tipų kaulų jungtis.

Dėmesio! Epamokos yra įtrauktos į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Lektoriai

Genovaitė Tverijonaitė

Genovaitė Tverijonaitė

Mokytoja turinti aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistrą bei biologijos bakalaurą.

Daugiau apie lektorių

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai