Dievo vardu: kryžiaus žygiai

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/8

00:00:37

Kryžiaus žygiai

2/8

00:02:37

Pirma užduotis

3/8

00:00:16

Kryžiaus žygių eiga

4/8

00:01:21

Antra užduotis

5/8

00:00:21

Kryžiaus žygių padariniai

6/8

00:02:12

Trečia užduotis

7/8

00:00:15

Apibendrinimas

8/8

00:01:17

Klasė: 8

Uždaviniai:

  1. susipažinti su viduramžiais vykusiais kryžiaus žygiais;
  2. pateikti 3-5 kryžiaus žygių priežastis;
  3. nurodyti 4-6 kryžiaus žygių padarinius, kurie pakeitė Europos socialinę, politinę, ekonominę, kultūrinę padėtį.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su kryžiaus žygių sąvoka, įvardins kryžiaus žygių priežastis, papasakos eigą, nurodys padarinius, pakeitusius Europos gyvenimą.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui