Mechaninis judėjimas

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/6

00:00:27

Judėjimo reliatyvumas

2/6

00:03:01

Užduotis

3/6

00:00:23

Judėjimą nusakantys dydžiai

4/6

00:04:06

Apibendrinimas

5/6

00:00:34

Užduotis

6/6

00:00:35

Klasė: 8

Uždaviniai: 

  1. Gebėti nustatyti, kurių kūnų atžvilgiu objektas juda, o kurių ne;
  2. Gebėti nustatyti judančio kūno koordinates ir apskaičiuoti judančio kūno greitį.