Monohibridinis kryžminimas | Epamokos.pedagogas.lt

Monohibridinis kryžminimas

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/17

00:01:37

G. Mendelio žirniai padeda suprasti genetiką

2/17

00:03:42

Pirma užduotis

3/17

00:00:29

Atsakymas

4/17

00:01:17

Mendelio paveldimumo dėsningumai. Pirmasis Mendelio dėsnis

5/17

00:02:42

Antra užduotis

6/17

00:00:23

Atsakymas

7/17

00:00:12

Antrasis Mendelio dėsnis

8/17

00:02:04

Trečia užduotis

9/17

00:00:20

Atsakymas

10/17

00:00:26

Analizuojamasis kryžminimas

11/17

00:01:19

Ketvirta užduotis

12/17

00:00:22

Atsakymas

13/17

00:00:07

Apibendrinimas

14/17

00:00:36

Įtvirtinimo užduotis

15/17

00:00:23

Atsakymas

16/17

00:00:25

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

17/17

Klasė: 10

Uždaviniai:

  1. sieti naujų genų derinių susidarymą lytinio dauginimosi metu su naujų požymių atsiradimu;
  2. paaiškinti G. Mendelio pirmo ir antro dėsnio rezultatus;
  3. vartojant simbolius užrašyti monohibridinio kryžminimo schemas ir apibendrinti rezultatus.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai, aiškindamiesi požymių paveldėjimą, nagrinėja kryžminimo schemas ir paaiškina, kaip iš tėvo ir iš motinos gauti aleliniai genai lemia palikuonių požymius. Paaiškina, kokie G. Mendelio atliktojo kryžminimo rezultatai ir kokias nustatė požymio paveldėjimo taisykles. Pagal pateiktus aprašymus užrašo monohibridinio kryžminimo schemas, gautus rezultatus analizuoja ir apibendrina.

Lektoriai

Ramunė Kijauskienė

Ramunė Kijauskienė

- Biologijos mokytoja metodininkė, turinti 27 metus darbo patirties. - El. vadovėlio „Integruotas gamtos mokslų mokymas. 5 klasė“ autorė.

Daugiau apie lektorių