Tirpumo kreivės ir uždaviniai

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/6

00:00:21

Tirpumo kreivės

2/6

00:01:58

Užduotis

3/6

00:00:54

Uždaviniai

4/6

00:01:24

Užduotis

5/6

00:01:01

Apibendrinimas

6/6

00:00:30

Klasė: 8

Uždaviniai:

  1. naudodamiesi medžiagų tirpumo daviniais prie skirtingų temperatūrų išmokti nustatyti ištirpusios medžiagos masę;
  2. naudodamiesi tirpumo kreivėmis ir tirpumo sąvoka išmokti spręsti 2-4 tipų uždavinius.