Trikampio vidurio linija ir jos savybės

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:11
 • 2.
  Trikampio vidurinės linijos apibrėžimas
  0:02:42
 • 3.
  Užduotis
  0:00:12
 • 4.
  Trikampio vidurinės linijos savybės
  0:02:41
 • 5.
  Užduotis
  0:00:12
 • 6.
  Pamokos apibendrinimas
  0:00:53

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 9

Uždaviniai: 1. Mokiniai susipažins su trikampio vidurio linija, sužinos jos savybes bei jos įrodymus. 

Užduotys: trys. Viena užduotis, mokinių įraukimui, klasėje mokiniai pagal abėcėlę turi surašyti, kokius geometrinius terminus jau žino. Antra – terminų testas. Trečia - įsivertinimui, kaupiamajam vertinimui ar namų darbams.  

Įsigykite šią Epamoką ir dovanų gaukite mokytojos sukurtas užduotis (dalomoji medžiaga), pritaikytas šiai Epamokai!

 

Vertinimų komentarai

Daiva
Puiki idėja. Manau, kad tikrai palengvinsite mokytojų, kurie ieško naujovių, darbą. Pastabos: Kalboje girdėti kirčiavimo klaidų. Kodėl vienur girdime ,,vidurio", o kitur ,,vidurinė" linija? Pateikiant apibrėžimą net be matavimo matyti, kad pažymėti taškai nėra vidurio taškai.

6 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Dovilė Žigienė

dovile zigiene

Lektorė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, patirtis 5 metai (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija). Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė, patirtis 1 m. Microsoft office 365 teams ir grafinės pl

Mokymai
10

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.